Hra mimo pravidla – nejzajímavější hry rozšiřující myšlenku Scrabble

Nejzajímavější varianty na téma Scrabble. Nejen Scrabble – slovní hry hrající si s nápady. Alternativní varianty Scrabble.

Scrabble je nepochybně nejoblíbenější slovní hra na světě, dočkalo se rozmanitých variant a alternativních verzí. Vznikají pomocí kreativních úprav pravidel základní hry. Díky tomu dokáží překvapit jeho milovníky a stavět před nimi nové, zajímavé výzvy.

Podívejme se na několik zajímavých variant Scrabble. Jak se může změnit hra, o které si myslíte, že ji dobře znáte? Toto jsou netypické Scrabble!

Anagramy

Na zavedení nejjednodušší úpravy Scrabble vznikají změnou pravidel hry bez ovlivnění používaných prvků. Jednou z nich jsou anagramy. V této variantě hry se využívají samotné kameny s písmeny bez použití plánu.

Kameny se umisťují na rovný povrch rubovou stranou nahoru. Hráči střídavě odkrývají jednotlivá písmena a pokaždé si dávají několik okamžiků na prohlédnutí viditelné sestavy. Každý, kdo si mezi přítomnými písmeny všimne potencionálního slova, si ho může vzít a položit před sebou.

Tato varianta se vyznačuje rychlostí a krátkými přestávkami. Není zde příliš čas k přemýšlení. Díky tomu jde o variantu oblíbenou mezi závodními hráči Scrabble, kteří při ní cvičí své dovednosti, které se hodí během závodů.

Ekologické“ Scrabble

Tato varianta hry zavádí pouze jednu, ale za to průběh výrazně upravující změnu. Využívá s k ní stejná sada, kterou používáme při běžné hře Scrabble – všechna písmena a plán. S tím rozdílem, že „blanky“ se „recyklují“ – odtud se bere označení „ekologické“ Scrabble.


Probíhá to následovně – každý hráč začínající svůj tah může před složením slova sebrat z plánu jeden z „blanků“ a nahradit ho mu odpovídajícím písmenem. Pokud byl tedy „blank“ použit, aby nahradil ve slově písmeno „L“, hráč, který ho má mezi svými písmeny, ho může položit na toto místo a vzít si „blank“ k opětovnému využití. Důležité ale je nahradit ho přesně tím samým písmenem – nemůže být jiné, dokonce ani v případě, kdy by ve výsledku také vzniklo přípustné slovo.

Pasiáns Scrabble

Tato varianta hry je určena pro ty, kdo by si chtěli procvičit své dovednosti ve Scrabble a nemají v daný okamžik soupeře. Platí při ní úplně stejná pravidla, jako při běžném hraní Scrabble – s jedním rozdílem. Hrajete sami.

Hráč tedy rozehrává jednotlivé tahy podle pravidel, když skládá další slova. V této variantě lze hrát na čas – když se snažíte získat co nejvíce bodů v omezeném limitu. Můžete také směřovat k získání maximálního počtu bodů bez časového omezení.

Super Scrabble

Komplikovanější varianty na Scrabble už vyžadují použití jiných prvků. Příkladem jedné z nich je Super Scrabble. Tato verze hry byla zavedena v roce 2004 a jejím cílem je vytvořit více vzrušující a zároveň náročnější verzi hry.

Super Scrabble se tak vyznačuje větším plánem – 21 na 21 oproti 15 na 15. Využívá se v něm také dvakrát více písmen než v základní verzi Scrabble. Na plánu se nachází více bodovaných polí a vyšší násobky (po čtyřnásobný).

Díky tomu je v této verzi Scrabble důležitější strategické myšlení a využívání možností nabízených plánem.

Junior Scrabble

Tato verze Scrabble je určena pro nejmladší. Plán je u ní větší a na jedné straně jsou natištěna slova. V tomto případě je úkolem hráčů jen umístit písmena tak, aby poskládala na něm od začátku viditelná slova. Díky tomu si mohou nejmladší hráči Scrabble osvojit pravidla hry a naučit se pro ni nezbytný způsob myšlení.

Až se budou cítit při hraní Scrabble pohodlně, lze plán otočit. Na jeho rubu se nachází plán podobný tomu, který se vyskytuje v „dospělé“ verzi Scrabble.

Omezuje nás jen představivost

To je samozřejmě jen několik příkladů různých variant Scrabble. V praxi hráče nic neomezuje v zavádění vlastních úprav za účelem zpestření hry. Především těch, které nevyžadují žádné změny v používaných prvcích.

Další služby, které vám pomohou vyhrát v jakékoli hře Scrabble nebo slovní hře.

Scrabble word finder

licznik słów

www.wordlist.eu

www.aide-scrabble.fr

www.scrabblemania.pl

www.scrabblemania.fr

www.scrabblemania.de

www.scrabblemania.nl

www.scrabblemania.net

www.scrabblemania.it

www.scrabblemania.dk

www.scrabblemania.es