Jak se hraje Scrabble v afrikánštině? 8 zajímavostí o jiných jazykových verzích Scrabble

Polské Scrabble (také správně uváděné jako Skrable) se od anglické verze liší především přítomností diakritických znamének (tedy ą, ę, ó, ć, ł, ń, ś, ż, ź). Velikost hracího plánu zůstává stejná, podobně jsou bodovány samohlásky nebo souhlásky jako je r, n, s, b nebo g. Některé z národních verzí jsou ale od originálu natolik odlišné, že byste si dokonce nemuseli všimnout, že jde o Scrabble, a mohli se domnívat, že máte co do činění s nějakou regionální slovní hrou. Představujeme vám 10 zajímavostí o cizojazyčných verzích Scrabble!

1.V baskičtině se hraje jen s 21 písmeny

V baskické verzi chybí písmena C, Q, V, W a Y. Kromě 21 jednotlivých písmen v ní najdete také v žádné jiné jazykové verzi nezastoupené spřežky RR, TS, TX a TZ. Netypické je v tomto jazyce také rozložení písmen – kamenů s písmenem I je devět (což ještě odpovídá normě), ale těch s písmenem E je dvanáct a s A dokonce čtrnáct.

2.V Litvě se také používá ą a ę!

V litevské verzi se hraje s 104 kameny Na jednom z nich se nachází písmeno ą, na jiném zase ę. První má hodnotu jeden bod, druhé dva. Kromě toho se ve slovníku polštiny i litevštiny nachází několik stejně znějících slov, která nejsou jen výpůjčkami z angličtiny. Partie Scrabble s Litevci? Polák v ní nebude bez šance!

3.Chcete se cítit jako skuteční hipsteři? Zahrajte si latinsky!

Samozřejmě, latinské Scrabble nemusí zajímat pouze hipstery. I když jde o mrtvý jazyk, stále se používá v medicíně nebo biologii, takže jeho znalost může být opravdu užitečná. A naučit se latinu lze také díky hraní Scrabble. Je dobré ale vědět, že v této jazykové verzi chybí písmena K, Y a Z. I pak zastává funkci samo sebe i J a V může být V i U.

4.Aaa neboli Nejlepší definice Scrabble v malajštině

Malajská verze se od jiných zdánlivě příliš neliší. Hra probíhá na plánu stejné velikosti, žolíky (prázdné kameny) v ní najdete dva, nejvýše bodově ohodnocené jsou F a Z, a nejméně většina samohlásek a několik nejoblíbenějších souhlásek. Ve hře chybí písmena Q, V a X, stejně jako v polštině. Je zde ovšem jeden detail, díky němuž se tato verze od jiných významně liší – kamenů s písmenem A obsahuje 19! Až se by se chtělo říct – aaaaaale to je hodně!

5.V německé verzi nenajdete ostré S

I když většina z nás si němčinu spojuje s přehláskami a ß, toto písmeno nenajdeme ve verzi hry používané na západním břehu Odry. A to proto, že ještě nedávno neexistovalo v Unikodu (tedy počítačové databázi znaků), také se vůbec nepoužívá v německy mluvícím Švýcarsku a Lichtenštejnsku. V současnosti se ve hře nachází 102 kamenů, před rokem 1990 jich ale bylo 119.

6.MegaScrabble v arménštině

Soutěž o nejoriginálnější regionální verzi ale bezkonkurenčně vyhrává Arménie. V neoficiální edici najdeme totiž hned 146 kamenů! Mezi nimi narazíme na 3 žolíky a 38 různých písmen. Kdyby toho bylo málo, větší je i herní pole – místo standardních 15×15 má velikost 17×17 políček. To znamená, že jich je celkem místo 225 dokonce 289! Zajímavou otázkou je, jestli Alfred Mosher Butts, autor Scrabble, předvídal, že se jeho hra může vyvíjet tímto směrem. Pokud ano, pak před ním musíme smeknout, já jsem byl udivený dokonce i v roce 2020, kdy jsem o tom četl.

7.V Maďarsku nepoužijete DZS

I když si Maďarsko často spojujeme se spřežkami nesnadno vyslovitelnými bez dřívějšího studia tohoto jazyka, v maďarské verzi Scrabble jich moc nenajdeme. Jde o pouhých pět kamenů. Dvě se spřežkou GY a po jedné NY, CS, LY a ZS. Kromě toho se v maďarštině používá také DZ a DZS. Autoři této edice ale uznali, že se ve všeobecném používání objevují příliš vzácně na to, aby je zohlednili ve hře. A to je škoda, protože v opačném případě by maďarská verze byla jediná, ve které se ocitla trojhláska.

8.V afrikánské verzi chybí písmeno C

I když je C jedno z nejoblíbenějších písmen v evropských jazycích, schází v afrikánské verzi. Nejsou tam ani Q, X a Z, našlo se tam ale místo pro V. Nejvýše bodované z písmen zastoupených ve hře je J, za které lze získat 10 bodů. Žolíkem (podobně jako v polské a anglické verzi najdeme dva takové kameny) lze nahradit písmena X a Z, ale ne C a Q.

Jak je vidět, hraní Scrabble není jen skvělá zábava, ale také poměrně zajímavé studium jednotlivých jazyků. Příklady, které jsem představil, představují jen několik výrazných zajímavostí. Hra přeložená téměř do jakéhokoliv jazyka světa vždy vypadá trochu jinak. Často dokonce i v rámci jednoho jazyka existuje několik výrazně se mezi sebou lišících verzí. A někdy jsou utvářeny dokonce pro jednotlivé dialekty. Víte, že existuje také esperanto edice? I když jde o umělý jazyk, dočkal se své verze Scrabble. Kdo ví, možná jednou také vznikne slangová edice zohledňující třeba pravidla jazyka uživatelů internetu? Ano, zní to zvláštně, ale na nezvyklost třeba arménské verze by stále ještě nestačila!