Křížovka – předchůdce Scrabble – odkud se vzala? Jaká je její historie?

Prehistorie Scrabble. Odkud se vzalo skládání slov v Scrabble? Scrabble a historie křížovky.

Když se díváme na oblibu, jíž se těší hraní Scrabble, je těžké zapomenout na jeho skutečnou genezi. Ta samozřejmě začíná u křížovky. Slovní hádanky, v níž je úkolem příjemce vepisovat do příslušných míst dříve uhodnutá slova.

Definování pojmu křížovky zní v tento okamžik téměř směšně. Vždyť každý z nás ví, co je to křížovka. Stejně jako víme, co je Scrabble. Ale nebylo tomu tak vždy. Jaký byl vznik oblíbené křížovky a tedy i hry Scrabble? Podívejme se na její historii.

Scrabble z doby před staletími

Při sledování vzniku skládání slov se můžeme vydat až do přelomu 18. a 19. století. První skládačky tohoto druhu se objevily už kolem roku 1795. Byly ale mnohem jednodušší a založené jen na konstruování slov tak, aby se najednou vytvářela vodorovně a svisle.

Vznik samotného slova „křížovka“ se pak klade do roku 1862. Objevilo se tehdy v americkém měsíčníku určeném pro nejmladší, „Our Young Folks“. Forma slova se ale do současné podoby poněkud lišila (ang. „word-cross“, v současnosti „crossword“).

Historicky se tedy výskyt často omezoval na knihy nebo časopisy pro děti. Se složitostí Scrabble ale ještě neměla příliš společného.

20. století – opravdové začátky

Křížovka v podobě, jakou známe dnes, se poprvé objevila teprve v roce 1913. Vyšla v newyorských novinách „New York World“ jako dílo Arthura Wynnea. Tento anglický novinář se proto všeobecně považuje za skutečného vynálezce křížovky.

Dané noviny jsou také zodpovědné za konečné upevnění anglického termínu „crossword“ (z kterého pochází česká „křížovka“). Dříve používané pořadí slov změnil pro potřeby publikování jejich grafik.

Od křížovky ke Scrabble

Během následujících několika let začaly být křížovky otiskovány v celé řadě pravidelně vycházejících periodik. Do 20. let se z nich už stal specifický fenomén, který čtenáři novin rádi komentovali a diskutovali o něm. Začaly se objevovat první knihy celé vyplněné křížovkami.

Anglický výraz „crossword“ se dostal do oxfordského slovníku v roce 1933. Bylo to už dva roky potom, co newyorský architekt Mosher Butts vynalezl Scrabble. Tehdy ho pojmenoval „criss-cross“ – i při hledání názvu se nepochybně inspiroval křížovkou.

Scrabble bez křížovky? Nemožné

Nelze tedy popřít, že vznik Scrabble je neodmyslitelně spojen s křížovkou. Fascinující je, že tak záhy po upevnění podoby křížovky byla navržena tato oblíbená desková hra. Zdá se, že to také vypovídá něco o vrozeném potenciálu fascinovat příjemce a přimět je k navrhování vlastních slovních skládaček.

Dnes zůstávají jak křížovky, tak i Scrabble, jednou z nejoblíbenějších a zároveň nejjednodušších slovních her. Při pohledu zpět není těžké odnést si dojem, že jejich příběh není tak starý, jak by se mohlo zdát. Jedno je ale jisté – určitě tu s námi zůstanou dlouho.

Možná tvoříte křížovky? Zkuste tento bezplatný nástroj na tvorbu křížovek online puzzle maker.

Možná řešíte křížovky? Zkuste bezplatnou webovou stránku, která vám pomůže vyřešit každou křížovku https://mots-croisés.fr/.

Pokud řešíte křížovky v polštině, doporučujeme tuto webovou stránku https://krzyżówka.pl/.

Máte rádi Scrabble? Zkuste tento jedinečný nástroj, abyste vyhráli každou hru Tricher au Scrabble.

Možná potřebujete spočítat slova v textu? Můžete to udělat pomocí Conta Parole.

Můžete také spočítat slova a písmena pomocí Contador de Palabras.