Z písmen b, e, t lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (1)

bet (5)

2- písmenná slova  (1)

te (2)