Z písmen b, g, l lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (1)

bgl (9)

2- písmenná slova  (2)

lb (4)lg (6)