Z písmen b, i, o lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (2)

bio (5)boi (5)

2- písmenná slova  (3)

bi (4)io (2)ob (4)