Z písmen b, i, s lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (1)

bis (5)

2- písmenná slova  (4)

bi (4)is (2)sb (4)si (2)