Z písmen b, k, u lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (3)

bku (6)buk (6)kub (6)

2- písmenná slova  (4)

bu (5)kb (4)ku (3)uk (3)