Z písmen b, o, e lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (1)

boe (5)

2- písmenná slova  (2)

ob (4)oe (2)