Z písmen b, o, x lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (1)

box (14)

2- písmenná slova  (2)

ob (4)ox (11)