Z písmen b, r, t lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (1)

brt (5)

2- písmenná slova  (3)

br (4)rb (4)rt (2)