Z písmen b, t, s lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (2)

bts (5)stb (5)

2- písmenná slova  (2)

sb (4)st (2)