Z písmen c, u, k, l, o lze složit následující slova:

5- písmenná slova  (4)

cuklo (7)culko (7)locku (7)lucko (7)

4- písmenná slova  (14)

colu (6)coul (6)cukl (6)kloc (5)kluc (6)kocu (6)kolc (5)kolu (5)koul (5)kuco (6)kulo (5)loku (5)luco (6)luko (5)

3- písmenná slova  (16)

clo (4)clu (5)col (4)cul (5)klu (4)koc (4)kol (3)kuc (5)kul (4)lok (3)lou (4)luc (5)luk (4)oku (4)uko (4)ulc (5)

2- písmenná slova  (11)

cl (3)co (3)cu (4)ku (3)lo (2)lu (3)ok (2)ou (3)uc (4)uk (3)ul (3)