Z písmen j, a, c, h lze složit následující slova:

4- písmenná slova  (1)

jach (7)

3- písmenná slova  (4)

ach (5)cha (5)haj (5)jha (5)

2- písmenná slova  (6)

ac (3)ah (3)aj (3)ca (3)ch (4)ha (3)