Z písmen j, a, r, a lze složit následující slova:

4- písmenná slova  (2)

jara (5)raja (5)

3- písmenná slova  (3)

ara (3)jar (4)raj (4)

2- písmenná slova  (4)

aj (3)ar (2)jr (3)ra (2)