Z písmen j, a, v, a lze složit následující slova:

4- písmenná slova  (2)

java (5)vaja (5)

3- písmenná slova  (1)

jav (4)

2- písmenná slova  (3)

aj (3)av (2)va (2)