Z písmen j, e, n, e lze složit následující slova:

4- písmenná slova  (1)

jene (5)

3- písmenná slova  (1)

jen (4)

2- písmenná slova  (2)

je (3)ne (2)