Z písmen j, e, r, e lze složit následující slova:

4- písmenná slova  (2)

jere (5)reje (5)

3- písmenná slova  (2)

jer (4)rej (4)

2- písmenná slova  (4)

er (2)je (3)jr (3)re (2)