Z písmen j, e, r, u lze složit následující slova:

4- písmenná slova  (1)

jeru (6)

3- písmenná slova  (4)

eur (4)jer (4)jur (5)rej (4)

2- písmenná slova  (6)

er (2)eu (3)je (3)jr (3)re (2)ru (3)