Z písmen j, e, t, i lze složit následující slova:

4- písmenná slova  (1)

jeti (5)

3- písmenná slova  (1)

jet (4)

2- písmenná slova  (6)

it (2)je (3)ji (3)te (2)ti (2)tj (3)