Z písmen j, h, e, m lze složit následující slova:

4- písmenná slova  (1)

jhem (7)

3- písmenná slova  (5)

ehm (5)hej (5)hem (5)jeh (5)jme (5)

2- písmenná slova  (7)

em (3)he (3)hm (4)je (3)me (3)mh (4)mj (4)