Z písmen j, u, h, u lze složit následující slova:

4- písmenná slova  (2)

huju (8)juhu (8)

3- písmenná slova  (2)

huj (6)jhu (6)

2- písmenná slova  (2)

hu (4)uh (4)