Z písmen j, u, n, g lze složit následující slova:

4- písmenná slova  (1)

jung (10)

3- písmenná slova  (3)

gnu (8)jun (5)ngu (8)

2- písmenná slova  (2)

ng (6)nu (3)