Z písmen j, u, z, u lze složit následující slova:

4- písmenná slova  (1)

juzu (8)

3- písmenná slova  (1)

zuj (6)