Z písmen n, r lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (1)

nr (2)