Z písmen o, �, �, i lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (1)

io (2)