Z písmen o, b, �, � lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (1)

ob (4)