Z písmen o, b, r lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (3)

bor (5)obr (5)rob (5)

2- písmenná slova  (3)

br (4)ob (4)rb (4)