Z písmen o, c, r lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (1)

ocr (4)

2- písmenná slova  (3)

co (3)cr (3)rc (3)