Z písmen o, d, a lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (2)

dao (3)oda (3)

2- písmenná slova  (4)

ad (2)da (2)do (2)od (2)