Z písmen o, d, l lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (2)

dol (3)odl (3)

2- písmenná slova  (4)

dl (2)do (2)lo (2)od (2)