Z písmen o, h, �, � lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (2)

ho (3)oh (3)