Z písmen o, h, m lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (1)

ohm (5)

2- písmenná slova  (5)

hm (4)ho (3)mh (4)mo (3)oh (3)