Z písmen o, j, �, � lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (2)

jo (3)oj (3)