Z písmen o, j, i lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (1)

oji (4)

2- písmenná slova  (4)

io (2)ji (3)jo (3)oj (3)