Z písmen o, k lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (1)

ok (2)