Z písmen o, k, o lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (1)

oko (3)

2- písmenná slova  (1)

ok (2)