Z písmen o, n, �, � lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (2)

no (2)on (2)