Z písmen o, n, a lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (2)

ano (3)ona (3)

2- písmenná slova  (3)

na (2)no (2)on (2)