Z písmen o, n, i lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (3)

ion (3)noi (3)oni (3)

2- písmenná slova  (5)

in (2)io (2)ni (2)no (2)on (2)