Z písmen o, n, u lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (2)

onu (4)uno (4)

2- písmenná slova  (4)

no (2)nu (3)on (2)ou (3)