Z písmen o, n, y lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (1)

ony (4)

2- písmenná slova  (2)

no (2)on (2)