Z písmen o, p, a lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (2)

opa (3)poa (3)

2- písmenná slova  (4)

ap (2)op (2)pa (2)po (2)