Z písmen o, p, s lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (3)

ops (3)pos (3)sop (3)

2- písmenná slova  (4)

op (2)os (2)po (2)ps (2)