Z písmen o, r, l lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (2)

orl (3)rol (3)

2- písmenná slova  (1)

lo (2)