Z písmen o, s, a lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (3)

oas (3)osa (3)sao (3)

2- písmenná slova  (2)

as (2)os (2)