Z písmen o, s, i lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (2)

iso (3)osi (3)

2- písmenná slova  (4)

io (2)is (2)os (2)si (2)