Z písmen o, s, n lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (2)

nos (3)osn (3)

2- písmenná slova  (5)

no (2)ns (2)on (2)os (2)sn (2)