Z písmen o, s, y lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (1)

osy (4)

2- písmenná slova  (1)

os (2)