Z písmen o, t, a lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (1)

ota (3)

2- písmenná slova  (3)

at (2)ta (2)to (2)